Język:
Start > Regulamin

Regulamin

Przedmiot strony internetowej : hepeka.com

Witamy na stronie internetowej HEPEKA®. Tutaj można dowiedzieć się więcej o naszej grupie firm i znaleźć informacje na temat oferowanych przez nas produktów.
Prezentacje danych i produktów zawarte na stronie internetowej nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
HEPEKA® nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zamieszczonych na stronie.
Dlatego też HEPEKA® nie ponosi odpowiedzialności za:
-nieścisłości lub braki w związku z informacjami opublikowanymi na stronie.
-szkody bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na powód, przyczynę, rodzaj lub konsekwencje, wynikające z dostępu stron trzecich do strony internetowej lub niemożności dostępu jak również korzystania ze strony internetowej lub wiarygodności pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z informacji przedstawianych na stronie .

Kontakt


Siedziba / miejsce działalności: Wiedeń | rejestr handlowy / Rejestr handlowy: Wiedeń, 46948 t | Wartość dodana numer NIP (NIP) / Sprzedaż numer identyfikacji podatkowej: ATU15294606 | Prezes Spółki / General Manager: Helmut Pezenka

Prezentacja serwisu "hepeka.com" i warunków użytkowania 
Strona jest własnością http://www.hepeka.com firm Hepeka.

 
Webhoster:
World4you Internet Services GmbH
Port 47-51
4020 Linz
Austria
www.world4you.com

Wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny z HEPEKA® pod http://www.hepeka.com zobowiązują się do przestrzegania tych zasad.
Każdy jest odpowiedzialny za dane, które rozpowszechnia, używa lub transferuje i każdy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ewidentnie bezprawnych treści (naruszenie porządku publicznego, podżeganie do nienawiści rasowej, itp) oraz każdy zobowiązuje się  do ochrony prawa (prawa własności intelektualnej, itp).
HEPEKA® nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z wstawionych danych, treści lub usług osób trzecich, w szczególności osób, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.
Dane opublikowane na stronie internetowej http://www.hepeka.com, w tym treści, znaki towarowe, logo i nazwy domen są chronione przez prawa patentowe,prawa własności przemysłowej, prawa własności intelektualnej lub praw autora i podlegają pozwoleniu na użytkowanie.
Powielanie,zmiana, zmiana charakteru, poprawki, przekazywanie dalej  itp tych danych (także częsciowo) w celach innych niż dla użytku prywatnego na nośnikach danych dowolnego typu jest zabronione
i powoduje odpowiedzialność cywilną i karną osoby popełniającego wykroczenie.

Ochrona danych osobowych.
Użytkownicy są informowani, że ani tożsamość ani inne dane osobowe nie będą pobierane, kiedy odwiedzaja strony http://www.hepeka.com.
Jednocześnie informacje opublikowane na stronie internetowej są również chronione zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr. 95/46 / WE w sprawie "ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych".
Osoby, których to dotyczy mają prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec ujawnienia i usunięcia danych, poprzez przekazanie wiadomosci
do działu marketingu Hepeka GmbH, lub przez e-mail w ramach webmaster@hepeka.com.
 
Cookies
Użytkownicy powinni mieć świadomość, że ciasteczko może automatycznie zainstalować oprogramowanie nawigacyjne na ich wizyty.
Cookie jest blokiem danych, który nie pozwala zidentyfikować gościa strony internetowej, ale zapisuje dane nawigacyjne odwiedzającego na stronie internetowej.
 
Służą one
jako podstawa do analizy odwiedzających, pomiarów częstotliwości odwiedzin itp, za pomocą czego można poprawić jakość strony internetowej.
 
Przez parametryzacji aplikacji oprogramowania nawigacyjnego, możcie Państwo być informowani o obecności plików cookie i ewentualnie odmówić; w tym celu należy zaprogramować komputer w następujący sposób:
"Używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer w programie nawigacyjnym:
Przejdź do menu "Narzędzia" a następnie "Opcje internetowe"
Kliknij przycisk "Prywatność"
Wybrać żądany poziom za pomocą kursora
 
" Używasz przeglądarki Mozilla Firefox w programie nawigacyjnym:
Menu wybierz "Narzędzia", następnie "Opcje internetowe"
Kliknij przycisk "Prywatność"
Przejdź do sekcji "Pliki cookie" i wybrać odpowiednie opcje
"Używają Opera 6.0 i wyższa niż programu nawigacyjnego:
Wybierz z menu "Plik", "Ustawienia"
Prywatność


Hyperłącze

Umieszczone na stronie internetowej http://www.hepeka.com  hyperłączai prowadzące do innych stron internetowych, zostały wcześniej jednoznacznie  autoryzowane.
Odwiedzający stronę http://www.hepeka.com nie ma w żadnym przypadku prawa umieścić hiperłącza ze strony internetowej http://www.hepeka.com
na swojej stronie internetowej , bez uprzedniej pisemnej zgody HEPEKA®. Wnioski w tej sprawie należy przesłać do osoby odpowiedzialnej za publikację strony http://www.hepeka.com.
HEPEKA® nie ponosi odpowiedzialności za treści obcych stron internetowych, do których użytkownik dotarł ze strony internetowej http://www.hepeka.com.
HEPEKA®
nie ma środków, aby kontrolować zawartość stron internetowych osób trzecich.
HEPEKA® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, treści lub reklamy innych stron internetowych lub do znajdujących się tam przedmiotów.