Jazyk:
Úvod > Kategória > ohýbačky > ohýbačky > ohýbačky NC > Tŕňová ohýbačka GigaBender GB90 NC
Large_GB-90-GB100-Flyer_IT_Page_2_Image_0013

Tŕňová ohýbačka GigaBender GB90 NC

Zakres giêæ od  Fi min - 40mm do  Fi max- 90mm
Zakres promienia giêcia od R40mm do R300mm
Maksymalna d³ugoœæ 3000m
Maksymalny k¹t giêcia 200 stopni
elektroniczny odczyt pozycji rury i plaszczyzny giecia
standardowy system booster
Sterowanie numeryczne k¹tów giêcia i sprêzystoœci
manualny wózek obracaj¹cy rurê przy zmianach p³aszczyzny giêcia i pozycjonuj¹cy rurê w punktach pocz¹tków giêæ
sterowanie numeryczne NC
Zasilanie trójfazowe 3x400V 50Hz, 6kW
opcjonalne automatyczne smarowanie trzpienia
Gigabender GB090 NC je tŕňový hydraulický ohýbací stroj ideálny na ohýbanie rúr a profilov
Materiál sa ohýba otáčaním okolo ohýbacích formovacích segmentov pričom vnútro ohýbaného materiálu je v mieste ohybu vypĺňané tuhým alebo pružným tŕňom.
Zariadenie je určené na ohýbanie dutých profilov kruhového , štvorcového aleho obdĺžnikového prierezu z rôznych druhov ocele , mosadze, medi a hliníka.
Na tŕňových ohýbacích strojoch  sa dosahuje v porovnaní s inými technológiami ohýbania najvyššia kvalita ohybov
Masívna konštrukcia vhodná pre použitie vo výrobných prevádzkach a dielňach.
Systém rýchlej výmeny nástrojov
Nezávislé nastavovanie prítlaku upínacieho sklučovadla
Polomer ohybu od  40mm do 300 mm , Min.polomer ohybu od 1xØ do  2,5 x Ø – závisí od vlastností materiálu,tŕňa a hrúbky sten.
 • Max.dĺžka ohýbaného materiálu 4 m / na požiadanie možnosť predĺženia o 2 m
 • Max. uhol ohybu 185°
 • Prac. Rozsah od Ø40mm do  Ø90mm
 • - štandardná oceľová rúra  Ø90x5,5mm
 • - oceľová rúra z nerez.ocele     Ø90x4,2 mm
 • - štvorcový profil     80x80x4 mm
 • - rúra z Cu alebo Al  Ø90x8,3mm
NC riadenie
Hydraulický pohon tvárniacich častí
Vysoký výkon, presnosť a opakovateľnosť procesu zabezpečuje moderný riadiaci systém
Hydraulický agregát zabezpečuje okrem ohýbania: vkladanie a vyberanie tŕňa , pohyb klzného formovacieho elementu, fixáciu matriálu v sklučovadle. Programovací systém slúži na programovanie: ohýbacích uhlov v rozsahu od 0 ° do 185 °, rýchlosť ohybu, spôsobu mazania trubice, spôsobu vyťahovanie tŕňa (aby sa zabránilo zvlneniu na konci ohybu) Programy sú uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovom USB zariadení. Integrovaná diagnostika
Interaktívny ovládací panel s dotykovým displejom
Viacjazyčné používateľské rozhranie                                                                                                                                    Mazanie tŕňa je zabezpečené olejovou hmlou privádzanou do miesta ohybu cez tyč. Potrebný je externý prívod stlačeného vzduchu. Sú dostupné 2 režimy – kontinuálne mazanie počas ohýbania a ohýbanie bez mazania Poloautomatický režim – po stlačení pedálu sa zafixuje tvárnený materiál, tŕň sa zasunie do miesta ohybu, prebehne tvárniaci proces, vytiahne sa tŕň a uvoľnia sa čeluste.
Pracovné časti stroja sú vyrobené z kvalitnej ocele s vysokou odolnosťou voči opotrebeniu. To zabezpečí vysokú presnosť a dlhú životnosť stroja. 

 • CML INTERNATIONAL S.P.A.
  Výrobca:
 • ohýbačky » ohýbačky » ohýbačky NC
  Kategória:
Cena: Opýtajte sa