Jazyk:
Úvod > Kategória > ohýbačky > beztŕňové > Beztŕňová ohýbačka Medibender MB42PM
Large_MB42--NEW

Beztŕňová ohýbačka Medibender MB42PM

Zasilanie trójfazowe 3 x 400V
Prêdkoœæ giêcia 4 obroty / min dla MB42T
Solidna konstrukcja dla potrzeb przemys³u
Zakres œrednic rury od fi  5 do fi   42 mm
Minimalny promieñ giêcia 2 x fi - zale¬ny od parametrów rury
Maksymalny promieñ giêcia 260 mm
Maksymalny kat giêcia 180 st
Licznik podaj¹cy aktualny kat giêcia
System hamowania silnika umozliwiaj¹cy wysoka powtarzalnoœæ giêæ
Mikroprocesorowy system wykrywania uszkodzn elektrycznych
Programowanie katów giêcia i sprêzystoœci za pomoc¹ ok³adu mikroprocesorowego mozliwoœæ zaprogramowania 10 programów po 9 giêæ w kazdym
Przystosowana do wspó³pracy z pozycjonerem A40/P
System wy³¹cznika przeci¹zeniowego
Nie wymaga posadowienia - posiada kola dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania - w ci¹gu 30 sekund mozliwa jest wymiana wzornika mocowanego na szeœciok¹tnym wale i formy poœlizgowej mocowanej specjalnym zatrzaskiem
Wymiary: 410 x 570 x 1000 mm
Waga ( bez oprzyrz¹dowania ): 80 kg

Medibender MB42PM je beztŕňový ohýbací stroj ideálny na ohýbanie rúr, rúrok, štvorcových tyčí a ďalších profilov s vysokou kvalitou ohybov.

Materiál sa ohýba otáčaním okolo ohýbacích formovacích segmentov. Pritláčaný je pomocou klzkého vodiča.

Prevádzkový rozsah od Ø 5mm do Ø42 x 3,5 mm

Mikroprocesorový systém programovania uhla ohybu

30 samostatných programov , v každom programe až 9 ohybov

Konštrukcia umožňuje umiestnenie stroja na precovný stôl. Úchyty na podstavci umožňujú ľahké premiestňovanie stroja

Jednofázové napájanie 230V 

Rýchlosť ohýbania : 2 ot./min 

Systém rýchlej výmeny nástrojov – celková výmena nástroja v priebehu 30 sekúnd.Rýchlu výmenu umožňuje jednoduchý systém uchytenia prítlačnej matrice a šesťhranný unášací hriadeľ ohýbacích nástrojov.

Digitálny ukazovateľ aktuálneho uhla ohybu

Maximálny polomer ohybu 260 mm

Minimálny polomer ohybu 2 x Ø – je závislý od geometrického tvaru profilu a plastických vlastností materiálu
Maximálny uhol ohybu 180°
Systém brzdenia motora umožňujúci opakovateľnosť operácii s presnosťou ± 1°
Ochrana proti preťaženiu

Nástroj pozostáva z formovacej šablóny a klzného vodiaceho elementu

Rozmery : 500 x 460 x 360 mm
Váha:  50 kgMax. rozmery profilov
Modul ohybu [cm^3] 4,1
Min. vonk. Priemer materiálu [mm/Zoll] 10 mm / 1/8 Zoll
Max. vonk. priemer materiálu [mm] 60
Rýchlost ohýbania [U/min] 2-4
Max. polomer ohybu [mm] 260
Min. polomer ohybu [mm] 2 x priemer materiálu
Max. uhol ohybu [°] 180
Hlucnost [dB] 65
Výkon motora [KW] 1,1
Napátie [V] 230V / 50 - 60 H
Hmotnost [Kg] 50
Rozmery (b x l x h) [mm] 360 x 500 x 460
Plyn. rúra [Inch/mm] 1 1/4 INCH Gas x 1,5 mm
Hydraul. rúra ST35 [mm] 42 x 4
Hydraul. rúra NIRO 304-316 [mm] 42 x 3
Nerez. rúra AISI308 [mm/Zoll] 42 x 2,5
Rúra z mäkkej mosadze [mm] 50 x 3
Rúra z tvrdej medi a hliníka [mm] 54 x 2,0
Rúra meï [mm] 60 x 2
Rúra Geberit , Mepla [mm/cal] 50 x 4
Plný gu¾atý profil (oce¾ S275JO) [mm] 30
Uzavretý oce¾. profil (jakl) "ažká strana" [mm] 18 x 35 x 2
Štvorhranný oce¾. profil ( oce¾ S275JO ) [mm] 35 x 35 x 3
Štvorcový profil plný (oce¾ S275JO) [mm] 25 x 25
Rúra (oce¾ S275JO) [mm] 42 x 3
square profile Mild Steel (EN: S275JO) [mm] 35 x 35 x 3
T profil ( oce¾ S275JO ) [mm] 35 x 35 x 5
C profil ( oce¾ S275JO ) [mm] 28 x 15 x 5
| viac