Jazyk:
Úvod > Kategória > ohýbačky > trójwalcowe > Zakružovacia ohýbačka trojvalcová CE70H3
Large_1310478445CE70H3

Zakružovacia ohýbačka trojvalcová CE70H3

Giêtarka trójwalcowa CE100H3
Giêtarka do rur, profili i kszta³towników.
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami
Trzy rolki napêdzane przez trzy osobne silniki
Œrodkowa rolka opuszczana przez si³ownik hydrauliczny
Ruchy œrodkowej rolki programowane elektronicznie (8 programów)
W  7 programach mozemy zaprogramowaæ nastêpuj¹ce pozycje œrodkowej rolki:
- po³ozenie zerowe - po³ozenie delikatnego styku rolki z giêtym kszta³townikiem 
- po³ozenie dolne koñcowe - pozycja w której jest zrealizowany oczekiwany promieñ giêcia
- skok jednostkowy - wartoœæ pojedynczego skoku w przypadku niemoznoœci giêcia z jednym skokiem
- po³ozenie górne koñcowe - pozycja w której mozna ³atwo wyj¹æ zgiêty materia³
Ósmy program bez mozliwoœci wyboru skoku jednostkowego s³uzy do prostego giêcia. 
Wizualizacja i kontrola po³ozenia œrodkowej rolki na czytelnym elektronicznym wyœwietlaczu
Sterowanie prze³¹cznikiem peda³owym i za pomoc¹  klawiatury
£atwe programowanie mikroprocesora za pomoc¹  lekkodotykowej klawiatury
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na wa³ach nakrêtkami 
Nie wymaga posadowienia -  dziêki czemu istnieje mozliwoœæ ³atwego jej przemieszczania
Standardowe wyposazenie:
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia szerokiego zakresu profili i kszta³towników
-zestaw dwóch pod³uznych bocznych rolek do nadawania skoku spiralnego przy giêciu obrêczy
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania efektu wichrowania siê k¹towników
-panel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce
-podstawowe klucze do obs³ugi urz¹dzenia
-instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
Akcesoria na osobne zamówienie:
-rolki do rur, prêtów i profili o z³ozonych kszta³tach
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materia³ów
-jarzmo wzmacniaj¹ce wa³y przy giêciu w górnym zakresie giêæ
-zestaw dodatkowych rolek do giêcia dwuteowników
-uk³ad hydrauliczny do sterowania prac¹ bocznych pod³u¬nych rolek koryguj¹cych

CE70H3 je trojvalcová symetrická ohýbačka


Určená na ohýbanie-zakružovanie rúr, štvorcových tyčí a iných profilov Technológie ohýbania pomocou zakružovania medzi tromi valcamiKaždý z valcov je poháňaný samostatným elektromotoromPosuv prostredného valca zabezpečuje hydraulický motor a jeho pohyb sa programuje elektronicky / 8 programov

V 7 programoch je možné nastaviť polohy prostredného válca:

 •  nulová poloha –poloha v ktorej dochádza ku kontaktu válca s ohýbaným materiálom
 •  dolná koncová poloha – poloha v ktorej sa dosahuje požadovaný polomer zaoblenia
 •  krokový posun – Hodnota posuvu medzi jednotlivými krokmi v prípade ak sa požadovaný tvar dosiahne vo viacerých krokoch.
 •  horná koncová poloha – poloha v ktorej je možné ľahko odobrať hotový profil po ohýbaní / zakružovaní
Ôsmy program bez možnosti nastavovania polôh , je určený pre jednoduché ohýbanie v jednom krokuZobrazenie polohy prostredného valca na elektronickom displeji Ovládanie nohou alebo pomocou klávesnice na ovládacom pulteJednoduché mikroprocesorové programovanie pomocou dotykovej klávesniceHriadele vyrobené kovaním , obrábaním a leštením z nerezovej ocele pre maximálny výkon s ​​minimálnymi priehybmiRýchla výmena nástrojov (valcov) uchytených na hriadeľoch maticou
Štandardné vybavenie:
 • - súprava univerzálnych nástrojov vhodných na ohýbanie širokej škály profilov
 • - súprava dvoch postranných válcov ktoré umožňujú skrutkovicové zakružovanie
 • súprava dvoch postranných válcov pre odstránenie nežiadúcej deformácie /pokryvenia/uhoľníkov ku ktorému dochádza pri ich zakružovaní
 • - ovládací panel s káblami 
 • - náradie na výmenu nástrojov
 • - návod na obsluhu       

Nástroje pre ohýbanie rúr a profilov zložitejších tvarov je možné doobjednať

Technické údaje 

CE70H3 

Priemer hriadeľov

70 mm

Priemer štand.valcov

245 mm

Dĺžka hriadeľa

160 mm

Max.zdvih str.hriadeľa

220 mm

Rýchlosť hriadeľa

6  ot./min.

Počet poháňaných valcov

 3 / hladké

Pohon válcov

elektrický

Výkon pohonu stredného valca

Výkon pohonu spodných valcov

1,1 kW
2x1,1kW

Posuv stredného valca

hydraulický

Výkon hydraulického agr.

2 kW

Max.hydr.tlak.

22 t

Prac.poloha stroja

vert. / horiz.

Ovládací panel

prenosný

Programovanie a ovládanie

elektronické

Hlučnosť 

max.70 dB

Napätie

3x400 V

Šírka

1000 mm

Výška

1500 mm

Dĺžka

1250 mm

Váha

1400  kg

 

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia.Dôvodom je obvyklý pokrok vo vývoji produktov 

Maximálne rozmery ohýbaných profilov

 

rúra z ocele ST37 (11373)

Ø100x4 mm

rúra z nehrdzavejúcej ocele

Ø90x4 mm

rúra z ocele s vyššou pevnoťou

Ø90x4 mm

rúra z mäkkých zliatin Cu a Al

Ø100x5 mm

rúra z tvrdých  zliatin Cu a Al

Ø90x4 mm

Tyč plná z ocele ST37 (11373)

Ø60 mm

štvorcový profil z ocele ST37 (11373)

80x80x3,2 mm

tyč štvorcová z ocele ST37 (11373)

50x50 mm

profil jakl z ocele ST37 (11373)

100x50x3 mm

plochý profil z ocele ST37 (11373)

100x12 mm

L

L –profil z ocele ST37 (11373)

80x80x12 mm

T

T profil z ocele ST37 (11373)

100x80x9 mm

 

 

 

 • CML INTERNATIONAL S.P.A.
  Výrobca:
 • ohýbačky » trójwalcowe
  Kategória:
Cena: Opýtajte sa